تبلیغات
فوتبالــــــــ ـــــته → - برنامه كامل لیگ یازدهم
فوتبالــــــــ ـــــته →
جدیدترین و مهمترین خبرها ، حواشی و عکس های فوتبال در فوتبالته
عصاره جینسینگ قرمز کره ای قرص افزایش قد ناچرال ولت آمریکا درمان سفیدی مو

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 14 تیر 1390

برنامه كامل لیگ یازدهم

فوتبالــــــــ ـــــته - مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران عصر امروز در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد.

 برنامه کامل رقابت‌های نیم فصل به شرح زیر است

هفته اول 11 و 12 مرداد:

پرسپولیس ـ ملوان ، ورزشگاه آزادی

داماش گیلان ـ نفت آبادان، ورزشگاه رشت

سپاسی شیراز ـ‌ نفت ، ورزشگاه حافظیه شیراز

فولاد خوزستان ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه تختی اهواز

مس كرمان ـ شهرداری تبریز ، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

سایپا ـ مس سرچشمه ، ورزشگاه انقلاب كرج

تراكتورسازی تبریز ـ صبای قم ، ورزشگاه یادگار امام تبریز

راه‌آهن شهر ری ـ ذوب آهن اصفهان،‌ ورزشگاه اكباتان

سپاهان اصفهان ـ استقلال تهران ، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

 

هفته دوم 16 و 17 مرداد:

شاهین بوشهر ـ پرسپولیس، ورزشگاه تختی بوشهر

استقلال تهران ـ داماش گیلان، ورزشگاه آزادی

ملوان انزلی ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه تختی انزلی

نفت آبادان ـ   سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی آبادان

نفت ـ مس كرمان

مس سرچشمه ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه رفسنجان

صبای قم ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه یادگار امام قم

ذوب آهن اصفهان ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

شهرداری تبریز ـ سایپای البرز، ورزشگاه یادگار امام تبریز

 

هفته سوم 20 و 21 مرداد:

پرسپولیس ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه آزادی

 سپاسی شیراز ـ داماش گیلان، ورزشگاه حافظیه شیراز

تراكتورسازی تبریز ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس كرمان ـ استقلال تهران، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

ملوان انزلی ـ مس سرچشمه، ورزشگاه تختی انزلی

سپاهان اصفهان ـ نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپای البرز ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه انقلاب كرج

راه آهن شهرری ـ صبای قم، ورزشگاه اكباتان

فولاد خوزستان ـ نفت، ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته چهارم 25 و 26 مرداد:

مس سرچشمه رفسنجان ـ پرسپولیس ، ورزشگاه رفسنجان

داماش گیلان ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه شهید عضدی رشت

شاهین بوشهر ـ ملوان انزلی، ورزشگاه تختی بوشهر

استقلال ـ   سپاسی شیراز، ورزشگاه آزادی

نفت آبادان ـ مس كرمان، ورزشگاه تختی آبادان

شهرداری تبریز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه یادگار امام تبریز

ذوب آهن اصفهان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

صبای قم ـ سایپای البرز، ورزشگاه یادگار امام قم

نفت ـ راه آهن شهرری

 

هفته پنجم یك و دو شهریور:

پرسپولیس  تهران ـ نفت آبادان، ورزشگاه آزادی

سایپای البرز ـ داماش گیلان، ورزشگاه انقلاب كرج

ملوان انزلی ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختی انزلی

مس كرمان ـ  سپاسی شیراز، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

شاهین بوشهر ـ صبای قم، ورزشگاه تختی بوشهر

راه آهن شهرری ـ مس سرچشمه رفسنجان، ورزشگاه اكباتان

سپاهان اصفهان ـ نفت، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

تراكتورسازی تبریز ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد خوزستان ـ استقلال، ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته ششم 18 و 19 شهریور

ذوب آهن اصفهان ـ پرسپولیس  تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داماش گیلان ـ مس كرمان، ورزشگاه شهید عضدی رشت

صبای قم ـ‌ ملوان بندرانزلی، ورزشگاه یادگار امام قم

فجر سپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه حافظیه شیراز

مس سرچشمه رفسنجان ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه رفسنجان

نفت ـ سایپای البرز

استقلال تهران ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی

شهرداری تبریز ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه یادگار امام تبریز

نفت آبادان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته هفتم 25 و 26 شهریور

پرسپولیس تهران ـ استقلال تهران، ورزشگاه آزادی

سپاهان اصفهان ـ داماش گیلان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

ملوان بندرانزلی ـ نفت آبادان، ورزشگاه تختی انزلی

راه آهن شهرری ـ   سپاسی، ورزشگاه اكباتان

شاهین بوشهر ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختی بوشهر

سایپای البرز ـ مس كرمان، ورزشگاه انقلاب كرج

مس سرچشمه رفسنجان ـ صبای قم، ورزشگاه رفسنجان

تراكتورسازی تبریز ـ نفت، ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد خوزستان ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته هشتم 3 و 4 مهر

فجر سپاسی شیراز ـ پرسپولیس تهران، ورزشگاه حافظیه شیراز

داماش گیلان ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه شهید عضدی رشت

نفت ـ ملوان بندرانزلی

شهرداری تبریز ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس كرمان ـ‌ سپاهان اصفهان، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

ذوب آهن اصفهان ـ مس سرچشمه، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

استقلال تهران ـ سایپای كرج، ورزشگاه آزادی

صبای قم ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه یادگار امام قم

نفت آبادان ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته نهم 8 و 9 مهر

پرسپولیس تهران ـ صبای قم، ورزشگاه آزادی

شاهین بوشهر ـ داماش گیلان، ورزشگاه تختی بوشهر

ملوان انزلی ـ استقلال تهران، ورزشگاه تختی انزلی

فولاد خوزستان ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی اهواز

مس سرچشمه رفسنجان ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه رفسنجان

سایپای البرز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه انقلاب كرج

ذوب آهن اصفهان ـ نفت، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

تراكتورسازی تبریز ـ مس كرمان، ورزشگاه یادگار امام تبریز

راه آهن شهرری ـ نفت آبادان، ورزشگاه اكباتان

 

هفته دهم 21 و 22 مهر

 مس كرمان ـ پرسپولیس تهران، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

داماش گیلان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه شهید عضدی رشت

شهرداری تبریز ـ ملوان انزلی، ورزشگاه یادگار امام تبریز

فجر سپاسی شیراز ـ سایپای البرز، ورزشگاه حافظیه شیراز

نفت آبادان ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه تختی آبادان

نفت ـ مس سرچشمه

سپاهان اصفهان ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

صبای قم ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه آزادی

 

هفته یازدهم 28 و 29 مهر

پرسپولیس تهران ـ نفت، ورزشگاه آزادی

ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان، ورزشگاه تختی انزلی

شاهین بوشهر ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی بوشهر

فولاد خوزستان ـ مس كرمان، ورزشگاه تختی اهواز

مس سرچشمه رفسنجان ـ نفت آبادان، ورزشگاه رفسنجان

راه آهن شهرری ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه اكباتان

ذوب آهن اصفهان ـ استقلال تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

سایپای البرز ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه انقلاب كرج

صبای قم ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه یادگار امام قم

 

هفته دوازدهم 9 و 10 آبان

داماش گیلان ـ پرسپولیس تهران، ورزشگاه شهید عضدی رشت

سپاهان اصفهان ـ ملوان بندرانزلی، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

فجر سپاسی شیراز ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه حافظیه شیراز

نفت ـ شاهین بوشهر

مس كرمان ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

استقلال تهران ـ مس سرچشمه رفسنجان، ورزشگاه آزادی

شهرداری تبریز ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه یادگار امام تبریز

سایپای البرز ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه انقلاب كرج

نفت آبادان ـ صبای قم، ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته سیزدهم 26، 27 و 28 آبان

پرسپولیس تهران ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه آزادی

مس سرچشمه رفسنجان ـ داماش گیلان، ورزشگاه رفسنجان

ملوان بندرانزلی ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه تختی بندرانزلی

شاهین بوشهر ـ مس كرمان، ورزشگاه تختی بوشهر

ذوب آهن اصفهان ـ نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

راه آهن شهرری ـ سایپای البرز، ورزشگاه اكباتان

صبای قم ـ استقلال تهران، ورزشگاه یادگار امام قم

فولاد خوزستان ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه تختی اهواز

شهرداری تبریز ـ نفت، ورزشگاه یادگار امام تبریز

 

هفته چهاردهم 8 و 9 آذر

سایپای البرز ـ پرسپولیس تهران، ورزشگاه انقلاب كرج

داماش گیلان ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه شهید عضدی رشت

مس كرمان ـ ملوان بندرانزلی، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

مس سرچشمه رفسنجان ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه رفسنجان

استقلال تهران ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه آزادی

سپاهان اصفهان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

نفت ـ صبای قم

تراكتورسازی تبریز ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه یادگار امام تبریز

نفت آبادان ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه تختی آبادان

 

هفته پانزدهم 18 و 19 آذر

پرسپولیس تهران ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی

صبای قم ـ داماش گیلان، ورزشگاه یادگار امام قم

ملوان بندرانزلی ـ سایپای البرز، ورزشگاه تختی انزلی

ذوب آهن اصفهان ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

شاهین بوشهر ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه تختی بوشهر

مس سرچشمه ـ مس كرمان، ورزشگاه رفسنجان

شهرداری تبریز ـ استقلال تهران، ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد خوزستان ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه تختی اهواز

نفت ـ نفت آبادان

 

هفته شانزدهم 22 و 23 آذر

راه آهن شهرری ـ پرسپولیس، ورزشگاه اكباتان

داماش گیلان ـ نفت، ورزشگاه شهید عضدی رشت

فولاد خوزستان ـ ملوان بندرانزلی، ورزشگاه تختی اهواز

فجر سپاسی شیراز ـ شهرداری تبریز، ورزشگاه حافظیه شیراز

سایپای البرز ـ شاهین بوشهر، ورزشگاه انقلاب كرج

مس كرمان ـ صبای قم، ورزشگاه شهید باهنر كرمان

تراكتورسازی تبریز ـ مس سرچشمه، ورزشگاه یادگار امام تبریز

سپاهان اصفهان ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

استقلال تهران ـ نفت آبادان، ورزشگاه آزادی

 

هفته هفدهم 27 و 28 آذر

پرسپولیس تهران ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادی

شهرداری تبریز ـ داماش گیلان، ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان انزلی ـ تراكتورسازی تبریز، ورزشگاه تختی انزلی

صبای قم ـ فجر سپاسی شیراز، ورزشگاه یادگار امام قم

شاهین بوشهر ـ راه آهن شهرری، ورزشگاه تختی بوشهر

ذوب آهن اصفهان ـ مس كرمان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

مس سرچشمه رفسنجان ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه رفسنجان

نفت آبادان ـ سایپای البرز، ورزشگاه تختی آبادان

نفت ـ استقلال

 گفتنی است، از 28 آذر تعطیلات نیم‌فصل آغاز و نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر 15 دی شروع می‌شود.
تاریخ برگزاری دور برگشت لیگ برتر نیز به شرح زیر است:

* هفته هجدهم ( 15 و 16 دی ماه)
* هفته نوزدهم (20 و 21 دی )
* هفته بیستم (29 و 30 دی)
* هفته بیست و یکم (6 و 7 بهمن ماه)
* هفته بیست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه)
* هفته بیست و سوم (25 و 26 بهمن )
* هفته بیست و چهارم ( اول اسفند)
* هفته بیست و پنجم (19 و 20 اسفند)
* هفته بیست و ششم (28 و 29 اسفند)
* هفته بیست و هفتم ( 10 و 11 فروردین 91)
* هفته بیست و هشتم ( 18 و 19 فروردین91)
* هفته بیست و نهم ( 24 و 25 فروردین )
* هفته سی‌ام ( اول و دوم اردیبهشت)
* هفته سی و یکم ( 7 و 8 اردیبهشت )
* هفته سی و دوم (15 اردیبهشت)
* هفته سی و سوم (22 اردیبهشت)
* هفته سی و چهارم و پایانی ( 29 اردیبهشت)
طبقه بندی: لیگ برتر ایـــران، 
ارسال توسط footballete
دیگر خبرهـــــــا
آرشیو ماهانه
نظرسنجی
لینک دوستان
Translate Site
امکانات جانبی